poniedziałek, 23 maja 2011

Pokonferencyjnie

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji "Prze(d)sądy. O czytaniu kultury" - prelegentom, słuchaczom oraz współorganizatorom. Dzięki współpracy wszystko poszło zgodnie z planem, wygłoszono czterdzieści referatów, zjedzono też wiele pysznych tart oraz pierogów (przygotowanych przez restauracje Teremok oraz Zaraz Wracam). Teraz powoli przechodzimy do kolejnego etapu, czyli pracy nad tomem pokonferencyjnym. Poniżej kilka zdjęć z sesji.

Prze(d)sądy. O czytaniu kultury

poniedziałek, 9 maja 2011

niedziela, 8 maja 2011

Miejsce

Konferencja „Prze(d)sądy. O czytaniu kultury” odbędzie się w Miejskim Punkcie Kultury Prexer – UŁ przy ul. Pomorskiej 39/41.

Osoby spoza Łodzi, które przyjadą na dworzec Łódź Fabryczna będą miały blisko. Po dojściu do ul. Kilińskiego mogą wsiąść w dowolny tramwaj (1, 4, 5) jadący w kierunku ul. Pomorskiej i po trzech przystankach są prawie na miejscu, wystarczy dojść kilkaset metrów Pomorską.


Wyświetl większą mapę

Dojazd z dworca Łódź Kaliska jest bardziej skomplikowany i zalecamy wzięcie taksówki (z firm zrzeszonych, np. 19191, 800-400-400). Oprócz proponowanej przez Google Maps trasy można najpierw dojść do tramwaju linii 10 i 14 na al. Mickiewicza, pojechać w kierunku centrum aż do skrzyżowania z ul. Żeromskiego. Tam należy przesiąść się w tramwaj linii 15 i jechać nim aż do skrzyżowania z ul. Kilińskiego. Prexer jest kilkaset metrów od przystanku.


Wyświetl większą mapę

Ze względu na dużą liczbę uczestników, sesje będą dzielone. W piątek od rana obrady plenarne będą wspólne, w sali Prexera na parterze, a następne referaty będą w dwóch blokach. Jeden będzie nadal w sali prexerowskiej, drugi zaś w sali kinowej na piętrze w tym samym budynku. Do dyspozycji prelegentów będą rzutniki multimedialne oraz laptopy. Na korytarzu będzie czekała kawa, herbata i słodki poczęstunek. Będzie można się tam również zaznajomić z poprzednią publikacją Koła, tomem Przestrzenie (tekstów) kultury, uzyskać informacje na temat samej konferencji, uniwersytetu oraz miasta, a także obejrzeć towarzyszącą wydarzeniu wystawę fotografii Matyasa Miseticsa zatytułowaną Sztuczne światło (w ramach FotoFestiwalu).

poniedziałek, 31 stycznia 2011

List intencyjny

Prze(d)sądy
O czytaniu kultury
13–14 maja 2011 r.


Koło Naukowe Antropologów Literatury, działające w ramach Katedry Teorii Literatury i Pracowni Antropologii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na studencką konferencję o charakterze edukacyjnym, poświęconą prze(d)sądom, strategiom poznawczym, stereotypom, oraz możliwościom ich przekraczania w procesie odbioru tekstów kultury. Ich interpretacja zaczyna się jeszcze przed samym odczytaniem, albowiem już wtedy czytelnik uwikłany zostaje w sieć kontekstów, prze(d)sądów – sam zaś akt lektury odbywa się w środowisku pełnym uprzedniej wiedzy, oczekiwań, uprzedzeń, towarzyszących znaczeń, schematów lektury, przeszkód, itd. Wskazanie i zrozumienie tych czynników wpływa nie tylko na ponowne odczytania, przełamywanie własnych ograniczeń, ale pozwala także zrozumieć więcej zjawisk i zależności kulturowych oraz podjąć próbę świadomej ich zmiany.

Pragniemy, aby konferencja ta otwierała wielość interdyscyplinarnych dyskursów, w ramach których studenci oraz doktoranci kierunków humanistycznych zaprezentują różne spojrzenia związane z problematyką „czytania” kultury. Punktem wyjścia jest dla nas literatura, ale liczymy również na zgłoszenia, których tematyka będzie ogniskować się wokół innych sztuk (teatru, filmu, komiksu, malarstwa, architektury, muzyki). Liczymy tym samym na różnorodność ujęć metodologicznych i wielość perspektyw badawczych.

Problematyka spotkania została sformułowana szeroko, aby stworzyć uczestnikom duże możliwości przy wyborze tematów. Poniżej wyszczególniamy szereg zagadnień, które mogą być ewentualną inspiracją dla referentów:

• tekst i kontekst kultury a interpretacja, reinterpretacja i nadinterpretacja;
• pola odniesienia lektury tekstu kultury: medium, gatunek, tradycja, języki; między oczekiwaniami a poszukiwaniem;
• dialog, fuzja horyzontów; bariery i możliwości transgresji;
• „naszość” – inność – obcość; proces wykluczania i oswajania przedmiotów kultury;
• stereotyp, konwencja, moda oraz sposoby ich przełamywania;
• redefinicja, rewizjonizm i reinterpretacja kultury jako narzędzia krytyki poststrukturalnej (feminizm, gender, queer, postkolonializm, nowy historyzm);
• prze(d)sądy a postawy i okoliczności odbioru tekstu kultury; ironia; identyfikacja i empatia; pojęcie gry; relacja nadawca-odbiorca;
• prze(d)sąd jako ślad ideologii; krytyka ideologii i ograniczenia tej krytyki ze względu na przed-rozumienie;
• prze(d)sąd jako idol, przedmiot idolatrii;
• prze(d)sąd a moment historyczny; wpływ dystansu przestrzennego i czasowego na proces odbioru;
• przynależność do tradycji historycznej jako relacja dystansu oscylującego między oddaleniem a bliskością; afirmacja tradycji a krytycyzm;
• wspólnoty interpretacyjne, pola produkcji kulturowej.

Chętnych do wzięcia udziału w konferencji prosimy o przysłanie do dnia 10 kwietnia 2011 r. tytułu referatu oraz jego streszczenia (do 15 zdań) na adres e-mail: anthropologos@gmail.com Ze względu na ograniczony czas spotkania zastrzegamy sobie prawo oceny i selekcji przysłanych propozycji. Numer konta zostanie Państwu podany wraz z potwierdzeniem przyjęcia referatu.

Konferencja odbędzie się w Miejskim Punkcie Kultury Prexer – UŁ (ul. Pomorska 39/41) oraz w Pałacu Biedermanna w Łodzi (ul. Franciszkańska 1/5), siedzibie Katedry Teorii Literatury UŁ, w dniach 13-14 maja 2011r. Maksymalny czas prezentacji referatów wynosi 20 minut, co odpowiada 7-8 stronom znormalizowanego maszynopisu. Bardzo prosimy o przestrzeganie tego limitu. Opłata konferencyjna wynosi 80 zł i zostanie przeznaczona na przygotowanie konferencji oraz wydanie tomu pokonferencyjnego. Nie pokrywamy kosztów noclegu ani wyżywienia, ale pomożemy w ich zorganizowaniu. Wszelkie informacje zostaną przekazane w cyrkularzu konferencyjnym, który prześlemy do uczestników w drugiej połowie kwietnia.